صفحه اصلی       داستان        زمینه       عکسها       ویدیو کلیپ        دست اندرکاران       مطبوعات       تماس با ما


Page  1    2
 
 
 
 
   

 

 موسیقی بکگراند از سروده های  کشیش هایک می باشد

 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyrightę2007, JFA Productions, LLC                                                                                                          A CRY FROM IRAN